search
 
-A +A
 
 
www.reo14.go.th

หน้าหลัก

 เกี่ยวกับสำนักงาน  ชุมชนนักปฏิบัติ

หน่วยงานภายใน

 ติดต่อสำนักงาน    
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ พันธกิจ
โครงสร้าง / อำนาจหน้าที่
บุคลากร
ภารกิจ/หน้าที่รับผิดชอบของหน่วยงาน
ยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติราชการ
แผนงาน/โครงการ/งบประมาณ
คำรับรอง/รายงานผลการปฏิบัติราชการ
ที่อยู่/แผนที่ตั้ง
แผนผังเว็บไซต์
ชุมชน Lab
ชุมชนควบคุมฯ
ชุนแผนสิ่งแวดล้อม
ชุมชนอำนวยการ
ชุมชนเฝ้าระวังและเตือนภัย
ชุมชนส่งเสริม
ชุมชนสมรม
ส่วนอำนวยการ
ส่วนแผนสิ่งแวดล้อม
ส่วนเฝ้าระวังและเตือนภัย
ส่วนส่งเสริมจัดการสิ่งแวดล้อม
ส่วนควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ส่วนวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม
กลุ่มพัฒนาบริหารราชการ (กพร.)
สายตรงสิ่งแวดล้อม
เว็บบอร์ด/เขียนข้อเสนอแนะ
คำถามที่พบบ่อย (FAQ)
แสดงความคิดเห็น
ชุ่วยเหลือ (Help) ห้องสมุดสิ่งแวดล้อม

  หน้าหลัก   ห้องสมุดสิ่งแวดล้อม            ขณะนี้ห้องสมุดออนไลน์สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่14 อยู่ในช่วงกำลังปรับปรุงระบบเพื่อให้ง่ายต่อการค้นหาและให้บริการแก่ประชาชน   หากต้องการค้นคว้าเอกสารด้านสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวของกับการภารกิจของสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 14  ซึ่งมีพื้นที่รับผิดชอบ  4  จังหวัด  คือ   จังหวัดสุราษฎร์ธานี   จังหวัดนครศรีธรรมราช   จังหวัดชุมพร   และจังหวัดระนอง   สามารถติดต่อโดยตรงได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 077-272789 กด 2  (ศูนย์สารสนเทศ)  หรือ E-mail : boonsiri@reo14.go.th ค่ะ  เจ้าหน้าที่สสภ.14 ยินดีให้บริการค่ะ  

         สามารถดูรายชื่อหนังสือได้ตามหมวดต่าง ๆ ได้เลยโดย  คลิก Link  ตรงนี้ค่ะ


 
|

หน้าหลัก

|  เกี่ยวกับสำนักงาน |  ชุมชนนักปฏิบัติ |

หน่วยงานภายใน

|  ติดต่อสำนักงาน
©Copyright 2002-2018 All rights reserved.