search
 
-A +A
 
 
www.reo14.go.th

หน้าหลัก

 เกี่ยวกับสำนักงาน  ชุมชนนักปฏิบัติ

หน่วยงานภายใน

 ติดต่อสำนักงาน    
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ พันธกิจ
โครงสร้าง / อำนาจหน้าที่
บุคลากร
ภารกิจ/หน้าที่รับผิดชอบของหน่วยงาน
ยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติราชการ
แผนงาน/โครงการ/งบประมาณ
คำรับรอง/รายงานผลการปฏิบัติราชการ
ที่อยู่/แผนที่ตั้ง
แผนผังเว็บไซต์
ชุมชน Lab
ชุมชนควบคุมฯ
ชุนแผนสิ่งแวดล้อม
ชุมชนอำนวยการ
ชุมชนเฝ้าระวังและเตือนภัย
ชุมชนส่งเสริม
ชุมชนสมรม
ส่วนอำนวยการ
ส่วนแผนสิ่งแวดล้อม
ส่วนเฝ้าระวังและเตือนภัย
ส่วนส่งเสริมจัดการสิ่งแวดล้อม
ส่วนควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ส่วนวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม
กลุ่มพัฒนาบริหารราชการ (กพร.)
สายตรงสิ่งแวดล้อม
เว็บบอร์ด/เขียนข้อเสนอแนะ
คำถามที่พบบ่อย (FAQ)
แสดงความคิดเห็น
ชุ่วยเหลือ (Help) ข่าวกิจกรรมทั้งหมดหน้า1
หน้าหลัก>กิจกรรม>ข่าวกิจกรรมทั้งหมด

   ส่วนเฝ้าระวังฯ เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ

    วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2558 เจ้าหน้าที่จากกรมควบคุมมลพิษได้ถ่ายทอดฝึกปฎิบัติการดูแลสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศอัตโนมัติจังหวัดสุราษฎร์ธานี แก่ส่วนเฝ้าระวังและเตือนภัย สสภ.14  (3/02/2558)

   ส่วนเฝ้าระวังฯ เข้าร่วมสัมมนาฯ

      วันที่ 31 มกราคม 2558 ส่วนเฝ้าระวังและเตือนภัย สสภ14 ได้เข้าร่วม สัมมนา เครือข่ายเฝ้าระวังแจ้งเตือนธรณีพิบัติภัยในพื้นที่เสี่ยงภัยคลอบคลุมทั้งระบบต้นนำ้ กลางน้ำ และปลายน้ำ ณ โรงแรม ดิ โอวาเลย์ โฮเต็ล อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี มีผู้นำชุมชน อปท. หน่วยราชการ และประชาชนที่เป็นเครือข่ายฯ เข้าร่วมประมาณ 200 คน — ที่ โรงแรมดิโอวาเลย์ อ.พุนพิน จ.สุราษฏ์ธานี (31/01/2558)

   ส่วนเฝ้าระวังฯ เข้าติดตามเฝ้าระวังฯ

      วันที่ 30 มกราคม 2558 ส่วนเฝ้าระวังและเตือนภัย สสภ14 ได้ติดตามเฝ้าระวังคุณภาพน้ำแม่น้ำตาปี ในพื้นที่วิกฤต ตำบลท่าสะท้อน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ในการนี้ได้ถ่ายทอดฝึกปฏิบัติวิธีการเก็บตัวอย่างน้ำและการตรวจวัดคุณภาพน้ำภาคสนามแก่นักศึกษาฝึกงาน มรภ.นครศรีธรรมราช และ มรภ.ภูเก็ต จำนวน 3 คน ส่วนผลการตรวจวัดคุณภาพนำ้ภาคสนามอยู่ในเกณฑ์ดีมาก (30/01/2558)

   สสภ.14 จัดงานทำบุญเลี้ยงพระ และจัดแข่งกีฬาภายใน

      กิจกรรมสร้างความสามัคคี ......วันที่ 23 มกราคม 2558 ช่วงเช้า สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 14 จัดกิจกรรมทำบุญเนื่องด้วยขึ้นปีใหม่ 2558 โดยผู้สูงอายุชุมชนในลึกเข้าร่วมทำบุญอย่างอบอุ่น # ช่วงบ่าย กิจกรรมเกมหรรษา..สร้างความสัมพันธ์ ผอ.ยงยุทธ พนิตอังกูร เป็นประธานเปิด โดยแบ่งเป็น 2 ทีม สีชมพู กับ สีม่วง ...ไม่โหด ..แต่..มัน..ฮา # ..จะออกไปแตะขอบฟ้า..@ ขอบคุณทุกคนทำให้งานสำเร็จ..ด้วยรอยยิ้ม .และน้ำตา(จากการหัวเราะ)  (23/01/2558)

   ส่วนเฝ้าระวังและเตือนภัย เข้าตรวจบำรุงรักษาฯ

       วันที่ 16 มค. 2558 ส่วนเฝ้าระวังและเตือนภัย สสภ.14 ร่วมกับ บ. เอ็ม แบคเดท เทคโนโลยี ตรวจบำรุงรักษาสถานีตรวจวัดคุณภาพนำ้อัตโนมัติ อ.พุนพิน และ อ.พระแสง จ.สุราษฎร์ธานี ผลการตรวจสอบพบว่า ทั้ง 2 สถานี ปั้มสูบน้ำไม่สามารถดูดนำ้จากแม่นำ้มายังสถานีเพื่อทำการตรวจวัดคุณภาพได้ ส่วนการทำงานระบบอื่นๆ เป็นปกติ  (16/01/2558)

    ส่วนส่งเสริม ฯ รวมเป็นวิทยากร

    
 
วันที่ 14 - 15 มกราคม 2558 ส่วนส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อม สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 14 ได้ปฏิบัติภารกิจ ดังนี้ 
1. การเป็นวิทยากรให้ความรู้การจัดการขยะแก่แกนนำชุมชน จัดโดยเทศบาลตำบลหงาว อ.เมือง จ.ระนอง
2. ร่วมกับ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระนองติดตามการดำเนินงานโครงการจัดการขยะอันตรายของจังหวัดระนอง ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนองเป็นเจ้าภาพ
3. รวบรวมรับอะลูมิเนียม จากสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระนอง (กิจกรรมรับบริจาคอะลูมิเนียมยังคงดำเนินการต่อเนื่อง)
4. การติดตามการดำเนินกิจกรรมการจัดการขยะของเทศบาลตำบลละอุ่น ซึ่งเป็นพื้นที่ต้นแบบการจัดการขยะของจังหวัดระนอง กิจกรรมที่ดำเนินการ ได้แก่ ร้านค้าปลอดโฟม มีร้านค้าเข้าร่วมจำนวน 15 ร้าน การรวบรวมขยะอันตรายชุมชน โดยวางภาชนะรวบรวม ณ ที่ทำการกองทุนหมู่บ้าน สนง.เทศบาลละอุ่นใต้ และโรงเรียนละอุ่นใต้ ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระนอง 
(14-15/01/2558)

   ผอ.สสภ.14 เข้าร่วมตรวจสอบฯ

       วันที่ 15 มค. 2558 นายวงศศิริ พรหมชนะ ผวจ.ชุมพร พร้อมด้วยนายยงยุทธ พนิตอังกูร ผอ.สสภ14 และหน่วยงานราชการในจังหวัดชุมพร ร่วมกับประชาชนในพื้นตำบลหาดพันไกร เข้าตรวจสอบติดตามการดำเนินงานระบบกำจัดขยะมูลฝอยชุมชน เทศบาลเมืองชุมพร ในการนี้ส่วนเฝ้าระวังและเตือนภัย สสภ.14 ได้เก็บตัวอย่างน้ำผิวดินบริเวณข้างเคียงเพื่อตรวจวิเคราะห์หาผลกระทบ  (15/01/2558)

   ผอ.สสภ.14 เข้าร่วมประชุมฯ

    
   วันที่ 12 มกราคม 2558  ผอ.สสภ.14 (นายยงยุทธ พนิตอังกูร) เข้าร่วมประชุมการดำเนินการตามนโยบาย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (รมว.ทส.) เกี่ยวกับการปรับปรุงกรอบดำเนินงานของสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด (ทสจ.) ณ ห้องประชุมสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 5 จ.นครศรีธรรมราช มีนายสวัสดิ์ อั้นเต้ง ผอ.ทสจ.นครศรีธรรมราช เป็นประธาน (12/01/2558)

   ส่วนเฝ้าระวังและเตือนภัย เข้าร่วมประชุมฯ

    
   วันที่ 8 มค. 2558 ส่วนเฝ้าระวังและเตือนภัย เข้าร่วมประชุมการมีส่วนร่วมของประชาชน ครั้งที่ 3 การศึกษาและออกแบบทางรถไฟเพื่อการท่องเที่ยว เส้นทางจังหวัดสุราษฎร์ธานี-พังงา-ภูเก็ต โดยมี ว่าที่ร้อยตรีวิชวุทย์ จินโต รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการประชุม  ณ   โรงแรมวังใต้  จ.สุราษฎร์ธานี   (8/01/2558) 

   สสภ.14 ร่วมตรวจสอบและเก็บตัวอย่างน้ำ
 

     7 มกราคม 2558สสภ.14 ร่วมกับ ทสจ.สุราษฎร์ธานีและ ทน.เกาะสมุย ร่วมตรวจสอบและเก็บตัวอย่างน้ำในพรุเฉวง กรณีร้องเรียนน้ำเสียปลาตายในพรุเฉวง 

 

       จากการตรวจสอบพื้นที่เบื้องต้นพบว่า สภาพน้ำในพรุเฉวงเป็นสีเขียวเกิดจากมีสาหร่ายสีเขียวจำนวนมากและมีสาหร่ายลอยผิวหน้าน้ำ มีค่าออกซิเนละลายน้ำประมาณ 8.8-10 มิลลิกรัมต่อลิตร สันนิษฐานได้ว่าที่อาจส่งผลให้ในช่วงกลางคืนอาจมีออกซิเจนละลายน้ำต่ำ ซึ่งอาจเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดปลาตาย
       อีกทั้งพรุเฉวงเป็นแหล่งรองรับน้ำทิ้งจากชุมชน สถานประกอบการและห้างสรรพสินค้า แม้ว่าจะมีระบบบำบัดน้ำเสียรวมชุมชนอยู่ในพื้นที่ก็ตามแต่ก็ไม่อาจรองรับน้ำท้งในพื้นที่ทั้งหมดได้ ก็อาจส่งผลให้คุณภาพน้ำในพรุเฉวงเสื่อมโทรมลงได้จึงได้ทำการเก็บตัวอย่างน้ำเพื่อตรวจวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการ

(7/01/2558)

   จนท.สสภ.14 เข้าตรวจสอบพื้นที่ อ.เกาะสมุย

        5-6 มกราคม 2558 สสภ.14 ร่วมกับ ทสจ.สุราษฎร์ธานีและ ทน.เกาะสมุย ร่วมตรวจสอบพื้นที่และเก็บตัวอย่างน้ำกรณีร้องเรียนตามภาพข่าวช่อง 3 ในรายการข่าวสามมิติ ว่าเตาเผาขยะ ทน.เกาะสมุยมีน้ำเสียไหลลงคลอง 
       จากการตรวจสอบพบว่า บ่อฝังกลบขยะในพื้นที่ตั้งเ
ตาเผาขยะมีน้ำเสียจากบ่อฝังกลบไหลซึมออกจากบ่อเนื่องจากผ้าใบปูพื้นฉีกขาด ทำให้มีน้ำเสียจากบ่อฝังกลบขยะซึมออกสู่แหล่งน้ำตลอดเวลา   ซึ่งคลองตามภาพข่าวนั้นคือ คลองท่าเร็ต ที่มีต้นน้ำจากภูเขาเหนือบ่อฝังกลบขยะแล้วไหลผ่านบ่อฝังกลบขยะ ผ่านชุมชน ผ่านโรงแรมและไหลออกทะเล 
       สสภ.14 จึงได้เก็บตัวอย่างน้ำในคลอ
งท่าเร็ต และน้ำทะเลที่น้ำในคลองท่าเร็ตระบายออก เพื่อตรวจสอบในห้องปฏิบัติการต่อไป   (5-6/01/2558)
 

   ผอ.สสภ.14 และส่วนแผนฯ เข้าร่วมประชุม

  วันที่ 29 ธันวาคม 2557  ผอ.สสภ.14 (นายยงยุทธ พนิตอังกูร) และ จนท.ส่วนแผนสิ่งแวดล้อม สสภ.14 เข้าร่วมการประชุมเห็นชอบแผนบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายจังหวัดสุราษฎร์ธานี ณ ห้องประชุมนางยวน ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี ชั้น 4 โดยมี นายอวยชัย อินทร์นาค รอง ผวจ.สุราษฎร์ธานี เป็นประธานการประชุม จัดโดย สนง.ทสจ.สุราษฎร์ธานี 
(29/12/2558)

   ผอ.สสภ.14 เข้าร่วมประชุมฯ

     
วันที่ 22 ธันวาคม 2557  ผอ.สสภ.14 (นายยงยุทธ พนิตอังกูร)  เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการขยะ จังหวัดชุมพร ณ ห้องประชุมเกาะพิทักษ์ ศาลากลางจังหวัดชุมพร โดยนายวงศ์ศิริ พรหมชนะ ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรเป็นประธาน  (22/12/2557)

    ผอ.สสภ.14 เข้าร่วมงานฯ

       วันที่ 19 ธันวาคม 2557 ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 14 (นายยงยุทธ พนิตอังกูร) ได้รับมอบหมายจากอธิบดีกรมควบคุมมลพิษ (นายวิเชียร จุ่งรุ่งเรือง) ให้เข้าร่วมงาน “รักษ์ทะเลและชายฝั่ง สร้างพลังการมีส่วนร่วมอย่างยั่งยืน”  เพื่อเฉลิมพระเกียรติ  เนื่องในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2557 ณ ตำบลท่าซัก อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมี ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (นางมิ่งขวัญ วิชยารังสฤษดิ์) ให้เกียรติเป็นประธาน มีประชาชน นักเรียน นักศึกษา และแขกผู้มีเกียรติจากหน่วย
งานต่างๆ เข้าร่วมประมาณ 2,000 คน  (19/12/2557)

 
 ผอ.สสภ14 เข้าพบ ผวจ.ชุมพร

    เวลา 18.20 น. วันที่ 17 ธันวาคม 2557 ผอ.สสภ.14 (นายยงยุทธ พนิตอังกูร)  ร่วมกับ ผอ.ส่วนสิ่งแวดล้อม และ จนท.สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมชุมพร เข้าพบ ผวจ.ชุมพร ท่านวงศศิริ พรหมชนะ เพื่อเตรียมการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการขยะจังหวัดชุมพร  (17/12/2557)

   ส่วนแผนฯ ร่วมกับ ทสจ.สุราษฎร์ธานี จัดประชุมฯ

   
 วันที่ 15 ธันวาคม 2557 สสภ.14 ร่วมกับ สนง.ทสจ.สุราษฎร์ธานี จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ "การจัดทำแผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยจังหวัดสุราษฎร์ธานี" ภายใต้ Roadmap การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย ฉบับผ่านความเห็นชอบจากคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ณ ห้องประชุมโรงแรมไดมอนด์ พลาซ่า อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมี นายอวยชัย อินทร์นาค รอง ผวจ.สุราษฎร์ธานี ให้เกียรติเป็นประธาน มี นายจงรักษ์ ทรงรัตนพันธุ์ ผอ.ทสจ.สุราษฎร์ธานี กล่าวรายงาน และมี นายยงยุทธ พนิตอังกูร ผอ.สสภ.14 และ ผอ.ทสจ.สุราษฎร์ธานี เป็นวิทยากรดำเนินการ มีผู้เข้าร่วมประชุมจากหน่วยงานราชการในจังหวัด ผู้แทนจากอำเภอทุกอำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัด และ คณะกรรมการบริหารจัดการขยะมูลฝอยจังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวนประมาณ 120 ท่าน   (15/12/2557)

    ส่วนเฝ้าระวังฯ เข้าตรวจสอบโรงไฟฟ้าขนอม

    
  วันที่ 12 ธค. 57 ส่วนเฝ้าระวังและเตือนภัย ได้ตรวจสอบเหตุการณ์โรงงาน บ.ผลิตไฟฟ้าขนอม จำกัด จ.นครศรีธรรมราช เกิดอุบัติเหตุ เมื่อ วันที่ 11 ธค. 57 มีคนงานเสียชีวิต จากการเข้าซ่อมบำรุงเครื่องกำเนิดไฟฟ้า (Generator) จำนวน 2 คน ส่วนผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนบริเวณข้างเคียงไม่มี รายละเอียดดังหนังสือ บ.ผลิตไฟฟ้าขนอมจำกัด ถึง ผวจ.นครศรีธรรมราช ที่แนบมานี้ 
(12/12/2557)   ส่วนเฝ้าระวังและเตือนภัย เข้าตรวจบำรุงฯ

    
วันที่ 11-12 ธค. 57 ส่วนเฝ้าระวังและเตือนภัย เข้าตรวจบำรุงสถานีตรวจวัดคุณภาพน้ำอัตโนมัติ จ.สุราษฎร์ธานี มีรายละเอียดดังนี้ 
1) สถานีพระแสง หลังจากก่อนหน้านี้ผลการตรวจวัดค่าออกซิเจนละลายน้ำ ต่ำมาก จึงทำการตรวจสอบพบว่า มีรอยรั่วซึมบริเวณรอยเชื่อมต่อระหว่างเครื่องสูบน้ำกับท่อ pvc จำนวน 2 จุด คาดว่าถูกแรงดึงโยกจนชำรุด จึงทำให้เครื่องสูบน้ำไม่สามารถสูบน้ำจากแม่น้ำตาปีมายังสถานีเพื่อทำการตรวจวัดได้ ทำการแก้ไขโดยการเปลี่ยนท่อ pvc ใหม่ ปัจจุบันใช้งานได้ปกติแล้ว

2) สถานีพุนพิน พบว่า เครื่องสูบน้ำไม่ทำงาน เนื่องจากมีหอย เข้าไปอุดตันบริเวณปากทางน้ำเข้า จึงทำการแก้ไขโดยการ ลงไปแกะ เขี่ยเปลือกหอยที่ติดออก ปัจจุบันใช้งานได้ตามปกติ
(11/12/2557)


   ส่วนอำนวยการ เข้าร่วมฝึกอบรม

       วันที่ 12 ธ.ค. 2557 ส่วนอำนวยการโดยงานการเงิน และงานพัสดุ เข้าร่วมฝึกอบรม "การพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพเจ้าหน้าที่ด้านการบริหารงบประมาณ การเงินและพัสดุ" ระหว่างวันที่ 12_14 ธ.ค. 2557 ณ กรมควบคุมมลพิษ และทวาราวดี รีสอร์ท จังหวัดปราจีนบุรี โดยมีท่านอคพ.วิเชียร จุงรุ่งเรือง เป็นประธาน    
(12/12/2557)   
|

หน้าหลัก

|  เกี่ยวกับสำนักงาน |  ชุมชนนักปฏิบัติ |

หน่วยงานภายใน

|  ติดต่อสำนักงาน
©Copyright 2002-2018 All rights reserved.