search
 
-A +A
 
 
www.reo14.go.th

หน้าหลัก

 เกี่ยวกับสำนักงาน  ชุมชนนักปฏิบัติ

หน่วยงานภายใน

 ติดต่อสำนักงาน    
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ พันธกิจ
โครงสร้าง / อำนาจหน้าที่
บุคลากร
ภารกิจ/หน้าที่รับผิดชอบของหน่วยงาน
ยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติราชการ
แผนงาน/โครงการ/งบประมาณ
คำรับรอง/รายงานผลการปฏิบัติราชการ
ที่อยู่/แผนที่ตั้ง
แผนผังเว็บไซต์
ชุมชน Lab
ชุมชนควบคุมฯ
ชุนแผนสิ่งแวดล้อม
ชุมชนอำนวยการ
ชุมชนเฝ้าระวังและเตือนภัย
ชุมชนส่งเสริม
ชุมชนสมรม
ส่วนอำนวยการ
ส่วนแผนสิ่งแวดล้อม
ส่วนเฝ้าระวังและเตือนภัย
ส่วนส่งเสริมจัดการสิ่งแวดล้อม
ส่วนควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ส่วนวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม
กลุ่มพัฒนาบริหารราชการ (กพร.)
สายตรงสิ่งแวดล้อม
เว็บบอร์ด/เขียนข้อเสนอแนะ
คำถามที่พบบ่อย (FAQ)
แสดงความคิดเห็น
ชุ่วยเหลือ (Help) ข่าวกิจกรรมทั้งหมดหน้า1
หน้าหลัก>กิจกรรม>ข่าวกิจกรรมทั้งหมด

    วันที่ 22 สิงหาคม 2559 คณะทำงาน OG สสภ.14 (สุราษฎร์ธานี) ประชุมทบทวนการดำเนินงาน พร้อมแนวทางปรับปรุงการดำเนินในปีหน้าให้ดียิ่งขึ้น  (22/8/2559)

   วันที่ 19 สิงหาคม 2559 เจ้าหน้าที่ส่วนแผนสิ่งแวดล้อม สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 14 (สุราษฎร์ธานี) ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลขยะมูลฝอยและแนะนำการบริหารจัดการสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยในพื้นที่ อ.ดอนสัก จ.สุราษฎร์ธานี ในโครงการสำรวจข้อมูลขยะมูลฝอยของประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ภายใต้ Roadmap การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายชุมชน  (19/8/2559)

   วันที่ 19 สิงหาคม 2559 นายยงยุทธ พนิตอังกูร ผอ.สสภ. 14 (สุราษฎร์ธานี) และส่วนส่งเสริมฯ เข้าร่วมการสัมมนากองทุนสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2559 "ร่วมคิด ร่วมสร้าง ดูแลสิ่งแวดล้อม" โดยมีรอง ปกท.ทส. (นางอาระยา นันทโพธิเดช) เป็นประธาน ณ โรงแรมรามา การ์เด้นท์กรุงเทพฯ  (19/8/2559)

    วันที่ 18 สิงหาคม 2559 เจ้าหน้าที่จาก สสภ.14 สุราษฎร์ธานี ทสจ.สุราษฎร์ธานี และปศุสัตว์อำเภอกาญจนดิษฐ์ เข้าร่วมตรวจสอบข้อเท็จจริงร่วมกับเทศบาล  ตำบลกรูดเพื่อให้ข้อเสนอเเนะกับเทศบาลในการจัดการและแนวทางการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนกลิ่นเหม็นจากการประกอบกิจการการฟาร์มเลี้ยงไก่เนื้อ ในพื้นที่ตำบลกรูด อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี  (18/8/2559)

   วันที่ 18 สิงหาคม 2559 เจ้าหน้าที่ส่วนแผนสิ่งแวดล้อม สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 14 (สุราษฎร์ธานี) ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลขยะมูลฝอยและแนะนำการบริหารจัดการสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยในพื้นที่ อ.ทุ่งสง และ อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช ในโครงการสำรวจข้อมูลขยะมูลฝอยของประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ภายใต้ Roadmap การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายชุมชน  (18/8/2559)

   วันที่17 สิงหาคม 2559 สสภ.14 สุราษฎร์ธานี ร่วมกับเจ้าหน้าที่จากทสจ.สุราษฎร์ธานี อุตสาหกรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี สสจ.สุราษฎร์ธานี สสอ.เมืองและเทศบาลตำบลขุนทะเล เข้าตรวจสอบและแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนกรณีประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากโรงงานรับซื้อและแปรรูปไม้ยางพารา ก่อให้เกิดฝุ่นละออง ควันและเสียงดังรบกวน ในพื้นที่บริเวณตำบลขุนทะเล อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี  (17/8/2559)

    วันที่ 17 สิงหาคม 2559 เจ้าหน้าที่สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 14 (สุราษฎร์ธานี) เข้าตรวจสอบสถานที่ และร่วมประชุมพิจารณาการขออนุญาตดูดทรายในที่ดินของรัฐในแม่นำ้ตาปี หมู่ที่ 2 ตำบลกรูด อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมี นายอวยชัย อินทร์นาค รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ให้เกียรติเป็นประธาน  (17/8/2559)

    วันที่ 17 สิงหาคม 2559 เจ้าหน้าที่ส่วนแผนสิ่งแวดล้อม สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 14 (สุราษฎร์ธานี) ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลขยะมูลฝอยและแนะนำการบริหารจัดการสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยในพื้นที่ อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี และ อ.นาบอน จ.นครศรีธรรมราช ในโครงการสำรวจข้อมูลขยะมูลฝอยของประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ภายใต้ Roadmap การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายชุมชน  (17/8/2559)

    วันที่ 16 สิงหาคม 2559 เจ้าหน้าที่สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 14 (สุราษฎร์ธานี) เป็นผู้แทนกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมพิธีมอบรางวัลและโล่เกียรติยศแก่ผู้ที่ชนะการประกวดหมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง ระดับภาค ประจำปี 2559 จัดโดยกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4 ณ ค่ายวชิราวุธ จังหวัดนครศรีธรรมราช  (16/8/2559)

   วันที่ 12 สิงหาคม2559 เจ้าหน้าที่สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 14(สุราษฎร์ธานี) ร่วมปั่นจักรยานในกิจกรรม 101 ปี100 ใจ 100 บาง@สุราษฎร์ธานี จัดโดยอบจ.สุราษฎร์ธานี และเครือเนชั่น เนื่องในวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม  (12/8/2559)

     วันที่ 12 สิงหาคม 2559 จนท.สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 14(สุราษฏร์ธานี) ร่วมถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ  (12/8/2559)
 

    วันที่ 12 สิงหาคม 2559 นายยงยุทธ พนิตอังกูร ผอ.สสภ.14 (สุราษฎร์ธานี) เข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลและลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาศพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นประธาน ณ อาคาร 100 ปี หอประชุมครูลำยอง โรงเรียนสุราษฎร์ธานี  (12/8/2559)

   วันที่ 11 สิงหาคม 2559 สสภ.14 สุราษฎร์ธานี ร่วมกับเจ้าหน้าที่จาก อุตสาหกรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลทุ่งหลวง กำนันตำบลทุ่งหลวง และศูนย์ดำรงธรรมอำเภอเวียงสระ เข้าตรวจสอบและแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนกรณีโรงงานรับซื้อและแปรรูปไม้ยางพารา ก่อให้เกิดมลพิษ สร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนในพื้นที่บริเวณตำบลทุ่งหลวง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี (11/8/2559)
  

      วันที่ 10 สิงหาคม 2559 สสภ.14 สุราษฎร์ธานี ร่วมกับเจ้าหน้าที่จาก ทสจ.นครศรีธรรมราช อุตสาหกรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ทำการปกครองอำเภอเชียรใหญ่ สาธารณสุขอำเภอ เทศบาลตำบลการะเกด หน่วยงานในท้องที่ที่เกี่ยวข้อง และประชาชนที่ได้รับผลกระทบ เข้าประชุมเพื่อแก้ไขปัญหาและร่วมตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณี ได้รับผลกระทบจากโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มดิบ ก่อให้เกิดกลิ่นเหม็นและเขม่าควันฟุ้งกระจาย สร้างความเดือดร้อนให้ประชาชนบริเวณใกล้เคียง ในพื้นที่ตำบลการะเกด อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช  (10/8/2559)

 
 วันที่ 9 สิงหาคม 2559 เจ้าหน้าที่จากสสภ.14 สุราษฎร์ธานี ร่วมกับ เจ้าหน้าที่จาก ทสจ.สุราษฎร์ธานี ที่ทำการปกครองอำเภอบ้านนาสาร และเทศบาลเมืองนาสาร ลงพื้นที่ตรวจสอบ กรณีประชาชนชาวนาสาร
ร้องเรียนว่าไม่เห็นด้วยกับการขอเข้าทำประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติเพื่อขุดทรายกองทรายเหมืองแกะ ในพื้นที่ตำบลนาสาร อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี เนื่องจากสถานที่ดังกล่าวเป็นเเหล่งท่องเที่ยว และเกรงผลกระทบกับชุมชนบริเวณใกล้เคียง (9/8/2559)

   วันที่ 9 สิ่งหาคม 2559 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร(กพร.ทส) ตรวจเยี่ยมติดตามผลการดำเนินงานตัวชี้วัดของ สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 14 (สุราษฎร์ธานี) ณ ห้องประชุมสำนักงานฯ  (9/8/2559)

   วันอังคารที่ 9 สิงหาคม 2559 นายยงยุทธ พนิตอังกูร ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 14 (สุราษฎร์ธานี) และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ ในโครงการประชารัฐรวมใจ ปลูกต้นไม้ ถวายแม่ของแผ่นดิน เป็นการสนองพระราชปณิธานในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของทั้งสองพระองค์ โดยมีนายศุภวัชร ศักดา รอง ผวจ.สุราษฎร์ธานี เป็นประธาน ณ วัดทุ่งเซียด หมู่ที่ 5 ตำบลท่าโรงช้าง อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี  (9/8/2559)

 

   สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่14 สุราษฎร์ธานี ให้การสนับสนุนใช้สถานที่ภายในบริเวณหน่วยงาน เป็นจุดให้บริการของหน่วย "ออกเสียงประชามติ" ในวันที่ 7 สิงหาคม 2559 นี้ (6/8/2559)
 

      วันที่ 5 สิงหาคม 2559 เจ้าหน้าที่ส่วนส่งเสริมฯ สสภ.14 เข้าร่วมปรึกษาหารือแลกเปลี่ยนข้อมูลการบริหารจัดการของเสียอันตรายจากชุมชนและการกำจัดของเสียอันตราย ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีชำนาญ เอียดแก้ว รองปลัด อบจ.นศ. เป็นประธาน (5/8/2559) 
|

หน้าหลัก

|  เกี่ยวกับสำนักงาน |  ชุมชนนักปฏิบัติ |

หน่วยงานภายใน

|  ติดต่อสำนักงาน
©Copyright 2002-2018 All rights reserved.